Foreninger

Jagtforeningen

Bachelor-projekt i og omkring Ballum & Hjerpsted Jagtforeninger.

Mit navn er Rasmus Ahlmann Nielsen. Jeg er født og opvokset i det vestjyske mellem Holstebro og Ringkøbing. Efter knapt 4 år på Skovskolen, hvor jeg læste til skov- & landskabsingeniør, og 10 mdr. på Vildtforvalterskolen, Kalø, har jeg nu bosat mig i Vestjylland igen. Samtidigt er jeg blevet ansat som vildt- & naturkonsulent hos Danmarks Jægerforbund. Her bistår jeg markvildts-teamet med de daglige opgaver inden for markvildtsprojektet.

Jeg mangler dog at afslutte skov- & landskabsingeniør-uddannelsen. Det sidste der mangler er den afsluttende bachelor opgave.  Så i den forbindelse har jeg haft en idé om, at ville arbejde med agerhønsene i jeres nærområde.

Projektet skal være med til, at give en større indsigt i agerhønsenes valg af levesteder både lokalt i jeres område, men bør også kunne overføres til et nationalt analyseværktøj i Danmarks Jægerforbunds markvildtindsats.

Dette betyder, at der skal foretages en grundig gennemgang af terrænet, hvor der skal registreres en masse data, så som varige elementer i terrænet (læhegn, brede markskel, markveje o.lign), aktive tiltag, som er til gavn for markvildtet og meget mere. Derud over skal jeg forsøge at danne mig et overblik over, hvordan bestanden af agerhøns har det i området – en vurdering af bestandsstørrelse, ynglesucces, valg af biotop osv. Dette indebærer vi med hunde skal forsøge at tælle fuglene på hele terrænet nogle gange i løbet af dette kommende forår.
I vil derfor kunne støde på mig ude i terrænet i de kommende måneder jan-marts. Hvis der er spørgsmål, er i meget velkommende til, at rette henvendelse til mig derude eller pr. telefon og mail.

Jeg ser meget frem til, at skulle rundt og få meget mere kendskab og indsigt i jeres unikke landskab og natur.

Med venlig hilsen

Rasmus Ahlmann Nielsen
Vildt- og Naturkonsulent

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon (+45) 88 88 75 00 ● Direkte (+45) 50 60 07 62 ● Mobil (+45) 50 60 07 62
E-mailadresse ran@jaegerne.dk

Bestyrelse

Formand
Niels Christian Bergmann
Skydebanevej 1
6280 – Højer

Kasserer
Ove Nissen
Byvej 10
6280 – Højer

Bestyrelsesmedlem
Christian Bentin

+45 21 90 63 88

Bestyrelsesmedlem
Tonny Lønne

+45 24 25 39 44

Bestyrelsesmedlem
Claus Nissen

+45 21 65 69 29

Bestyrelsesmedlem
Chresten Bergmann

+45 42 76 21 23