Hjerpsted er en lille landsby med omkring 100 indbyggere, beliggende i Tønder kommune, tæt ved Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s Verdensarv.

Særligt kendetegnende for Hjerpsted er det store antal velbevarede huse og gårde, der har bevaret deres placering inde i landsbyen samt bebyggelsens klare og veldefinerede afgrænsning til dyrkede land omkring landsbyen.