Der afholdes Grande for Hjerpsted Bylag på Vennelyst.